Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
SA-MP
#1
Exclamation 
Regulamin serwera SA-MP Polski Serwer Imprezy

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2019 roku


1. Postanowienia ogólne

1.1. Użytkownik rejestrując konto na serwerze SA-MP akceptuje regulamin serwera SA-MP. Kontynuując grę po rejestracji użytkownik potwierdza, że zaznajomił się z tym regulaminem.
1.2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.
1.3. Administracja ma prawo do modyfikacji zasad zawartych w tym regulaminie informując o tym użytkowników forum za pomocą masowej korespondencji.
1.4. Administracja nie odpowiada za niedostępność serwera wynikającą z przyczyn losowych (awaria gamemode, przerwa w działaniu hostingu itp.)
1.5. Alkohol ani inne środki odurzające zażyte przez użytkownika nie zwalniają go z przestrzegania regulaminu.

2. Dane użytkowników

2.1. Po rejestracji konta na serwerze SA-MP użytkownikowi zostanie wyświetlony komunikat o ochronie danych osobowych. Serwer przechowuje w bazie danych adresy IP użytkowników w celu poprawnej obsługi systemu banów na serwerze.
2.2. Użytkownik ma prawo do odwołania zgód zawartych po rejestracji komendą /rodo.
2.3. Brak akceptacji lub cofnięcie zgód powoduje brak możliwości gry na danym koncie na serwerze.
2.4. Użytkownik ma prawo wglądu do jego danych przechowywanych na serwerze SA-MP komendą /rodo check.
2.5. Dla haseł użytkowników zastosowano mocne szyfrowanie. Nikt nie ma możliwości skutecznego odczytu hasła użytkownika.

3. Rozgrywka na serwerze

3.1. Zabrania się używania modyfikacji, które w jakikolwiek sposób ułatwiają grę.
3.2. Dozwolonymi modyfikacjami są modyfikacje poprawiające błędy GTA:SA oraz modyfikacja SA:MP Addon.
3.3. Na serwerze nie obowiązuje cenzura na słowa wulgarne. Nie oznacza to jednak, że użytkownik ma prawo ich nadużywać.
3.4. Użytkownik powinien zachować kulturę na serwerze.
3.5. Użytkownik może zostać ukarany za obrazę lub prowokację innej osoby, jeśli pokrzywdzony poczuje się urażony.
3.6. Zakazuje się przeszkadzania administracji oraz drogówce w wykonywaniu czynności związanych z rangą danej osoby.
3.7. Zabrania się uczestnikom eventu celowego przeszkadzania w jego organizowaniu.
3.8. Zabrania się prób przeszkadzania graczom w wykonywaniu prac serwerowych (transport itp.).
3.9. Zabrania się celowego wykorzystywania błędów gamemode do uzyskiwania własnych korzyści.
3.9a. Administracja ma prawo do bezwzględnego zbanowania permanentnie gracza wykorzystującego błędy serwera.
3.9b. O wystąpieniu błędu w gamemode użytkownik powinien jak najszybciej powiadomić autora gamemode za pomocą /bug.
3.9c. Upublicznienie lub przekazanie informacji osobom trzecim o groźnym dla serwera błędzie jest traktowane jak jego celowe wykorzystywanie i karane banem permanentnym.
3.10. Zabrania się utrudniania graczom rozgrywki w strefach bez DM oraz w ich okolicach.
3.11. Zabrania się celowego omijania blokad nałożonych na strefy bez DM lub zabijania w miejscu, gdzie strefa bez DM była, lecz nie jest już widoczna, a administracja nie poinformowała graczy o usunięciu strefy z tego miejsca.
3.12. Zabrania się parkowania prywatnych pojazdów w pobliżu teleportów oraz w miejscach, w których mogłyby one przeszkadzać innym graczom w poruszaniu się na mapie.
3.13. Zabrania się stawiania obiektów domowych w miejscach, w których mogłyby one przeszkadzać innym graczom w poruszaniu się na mapie lub gdy znajdują się one po za terenem posesji danego gracza (Wyjątek: dzielnice klanowe, bazy frakcyjne).
3.13a. Administracja ma prawo do nieodwracalnego usunięcia danego obiektu domowego bez zwrotu respektu.
3.14. Zabrania się wykorzystywania serwera SA-MP do reklamy innych usług, nie związanych z Polskim Serwerem Imprezy bez zgody administracji.
3.15. Na jedną osobę może przypadać maksymalnie jedno konto.
3.15a. Jeżeli osoba ma uzasadniony powód, aby posiadać kilka kont, powinna to uzasadnić administracji za pomocą konta, które już posiada.
3.16. Zabrania się celowego wymuszania na graczach kar serwerowych, np. za CK/HK.
3.17. Prowadzenie licytacji prywatnych pojazdów lub innego mienia bez zgody większości członków zarządu oraz nadzoru samej licytacji ze strony zarządu serwera są zabronione.
3.18. Wykonywanie czynności mających modyfikować zachowanie gracza po stronie serwera (np. używanie Escape na zabawach) jest zabronione i surowo karane.

4. Klany i frakcje

4.1. Aby zalożyć klan, założyciel musi posiadać przegrane minimum 15 godzin na serwerze.
4.2. Aby założyć frakcję, założyciel musi posiadać przegrane minimum 10 godzin na serwerze.
4.3. W przypadku złożenia prośby o usunięcie klanu lub frakcji w czasie krótszym niż 30 dni od założenia, administracja ma prawo zabronić graczowi zakładania klanu lub frakcji ponownie lub zablokować możliwość dołączenia do innego klanu lub frakcji na okres nie przekraczający 30 dni.
4.4. Administracja ma prawo do bezpowrotnego usunięcia klanu lub frakcji w przypadku braku aktywności większości członków przez dany okres czasu.
4.5. Administracja ma prawo do bezpowrotnego usunięcia klanu lub frakcji jeśli uzna, że informacje dotyczące klanu mogą naruszyć inną osobę, grupę, klan, frakcję oraz inne podmioty, które uznają, że zostały urażone.

5. Płatności na serwerze

5.1. Na serwerze można kupować przedmioty za pomocą ItemShopu udostępnianego przez ServerProject.eu.
5.1a. Kupno dodatkowych przedmiotów nie jest wymagane do rozgrywki na serwerze.
5.1b. Administracja nie odpowiada za problemy z doładowaniem portfela nie wynikające z błędów gamemode (problemy z systemem płatności po stronie ServerProject.eu, płatność wykonana niezgodnie z instrukcjami).
5.2. Administracja nie ma możliwości zwrócenia wykorzystanych środków na przedmioty w sklepie internetowym.

6. Skargi na innych graczy

6.1. Skargi na innych graczy należy składać tylko i wyłącznie na forum w dziale do tego przeznaczonym.
6.1a. Skargi składane innymi formami kontaktu z zarządem będą ignorowane.
6.2. Skargę powinno się składać w momencie, gdy administracja nie jest w stanie zareagować w danym momencie na serwerze na daną sytuację.
6.3. Udowodnienie winy osoby oskarżonej stoi tylko i wyłącznie po stronie składającego skargę.
6.3a. Skarga powinna zawierać jak najwięcej dowodów obciążających osobę oskarżoną.
#2
Dodano punkty 3.16 oraz 3.17.

Przebudowano dział 5. Płatności na serwerze.

Punkt 3.17 oraz punkty z działu piątego zaczną obowiązywać od v3.0.
Punkt 3.16 obowiązuje od dzisiaj.
#3
Dodano dział 6. Skargi na innych graczy

Punkty widniejące w dziale 6. obowiązują od dzisiaj.
#4
Nowy punkt regulaminu: 3.17
#5
Nowy punkt regulaminu: 3.18.


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)